DONOR beroepsvereniging van donatiecoördinatoren
 

Welkom op de website van DONOR

De beroepsvereniging van donatiecoördinatoren.

Kern van de functie van donatiecoördinator:

Professionals in de ziekenhuizen dienen zo goed mogelijk uitvoering te geven aan de wil van de patiënt ten aanzien van orgaan- en/of weefseldonatie na diens overlijden. De donatiecoördinator schept de voorwaarden voor een goede uitvoering.                               

Waarom DONOR?

DONOR is opgericht met als doel de functie van donatiecoördinator te professionaliseren en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg rond postmortale orgaan- en weefseldonatie.
De donatiecoördinator is werkzaam in het ziekenhuis en draagt bij aan de kwaliteit van zorg rond donatie door onder andere onderzoek, monitoring van en terugkoppeling over de zorgprocessen, scholing en advisering. De donatiecoördinator ontwikkelt beleidsvoorstellen en ziet samen met de lokale donatiecommissie toe op naleving van het lokale donatiebeleid. Vanwege het individuele karakter van de functie en het streven naar kwaliteit en efficiëntie, is bundeling van de krachten van deze functionarissen essentieel. 
Door bundeling van krachten, ervaring en kennis draagt DONOR bij aan efficiënte en kwalitatief hoogwaardige zorg rond postmortale orgaan- en weefseldonatie. Sinds medio 2012 is de naam donatiefunctionaris veranderd in donatiecoördinator. Tevens is de functie op onderdelen veranderd, per regio kan de invulling verschillen.

Missie (waarom bestaan wij?)

Donor bestaat om donatiecoördinatoren te verbinden en waar mogelijk te ondersteunen in hun professie om volgens wettelijke kaders kennis en ervaringen over orgaan- en weefseldonatie te delen.

Visie (hoe maken we onze missie waar?)

Door onze expertise en samenwerking te gebruiken willen wij betekenis geven aan orgaan- en weefseldonatie en dragen wij bij aan de ontwikkeling van donatiecoördinatoren als beroepsgroep.

Lidmaatschap DONOR en NU '91

Voor alle leden van DONOR, behartigt NU '91 de collectieve arbeidsvoorwaardelijke belangen, deze belangen behartiging vind voor het grootste deel plaats aan de CAO-tafel, maar ook aan andere sociale tafels bijvoorbeeld over pensioenen, de arbeidsmarkt, opleidingen en de inhoud van ons beroep. Bij Nu'91 kan je een combinatie lidmaatschap DONOR en Nu'91 afsluiten. Tevens kan je ook een collega wanneer hij/zij DONOR lid is aanmelden voor Nu 91.


  • Combinatielidmaatschap DONOR en NU'91: donatiecoördinatoren betalen € 100,00 per jaar voor DONOR en € 7,61 per maand (i.p.v. €14,11 per maand) voor NU'91. Voor meer informatie zie website NU'91
Lid worden DONOR