DONOR beroepsvereniging van donatiecoördinatoren
 


Lidmaatschap

Lid worden

Het doel van de beroepsvereniging is om de functie van donatiecoördinator doorlopend te professionaliseren. Daarnaast heeft DONOR de ambitie om partner te zijn in de beleidsvorming rondom orgaan- en weefseldonatie. DONOR is een beroepsvereniging met een pro-actieve houding. We wachten niet af op wat de toekomst ons brengt maar geven daar zelf sturing aan. De wereld rond orgaan- en weefseldonatie is enorm in beweging en het is van belang dat de donatiecoördinator zich daarin een stevige positie verwerft en deze ook behoudt.

De functie is doorlopend in ontwikkeling. Dit vraagt veelal om beroepsinhoudelijke visievorming. Daarnaast is bundeling van kennis, ervaring en krachten nodig vanwege het individuele karakter van de functie en het krachtenveld van belangen waarin de donatiecoördinator zich begeeft. De functie vraagt ook nog steeds om bekendmaking bij alle andere spelers in het veld. De beroepsvereniging speelt in dit alles een voortrekkersrol.

Concrete activiteiten van DONOR zijn onder meer: 

 1. het ontwikkelen en onderhouden van een functiebeschrijving en een competentieprofiel;
 2. het aanbieden van scholing aan de leden;
 3. zorg dragen voor en het behoud van de onderlinge contacten op landelijk niveau;
 4. het gevraagd en ongevraagd adviseren van de NTS, VWS of andere organen op beleidsniveau;
 5. het opbouwen en onderhouden van contacten met bij donatie betrokken organisaties op landelijk niveau.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze secretaris:

Renske Bannink-Vlietstra

email: r.bannink@Isala.nl

Telefoonnummer: 06-30252744

Klik hier voor het aanmeldingsformulier om lid te worden van beroepsvereniging DONOR.  Let op: het is mogelijk om een combi lidmaatschap af te sluiten met NU'91 en DONOR.  Voor NU'91 worden de kosten dan 7,61 per maand in plaats van 14,11 euro per maand. De contributie voor Donor blijft 100 euro per jaar.

Let op:

Invullen aanmeldformulier:

 • Klik op de link hierboven voor het formulier.
 • Downloaden & opslaan
 • Openen vanuit de opgeslagen versie/ map
 • Klik vervolgens  in de balk op het icoontje van de vulpen
 • Klik vervolgens op "{Ab" in de balk
 • Ga met je cursor naar de eerste in te vullen regel en vul op deze manier de rest van het formulier in
 • Onder naam en handtekening:naam kan nog met "{Ab" ingevuld worden
 • handtekening klik op "vulpen ondertekenen" - handtekening toevoegen- vulpen tekenen- met muis handtekening maken - toepassen - vastzetten onderaan de brief - bewerking sluiten en opslaan.
 •   
 • Versturen naar r.bannink@isala.nl en graag in cc naar e.milani@antoniusziekenhuis.nl 

of stuur dit ingevulde formulier in een envelop naar:

DONOR
p/a R. Bannink - Vlietstra
Isala Klinieken
Afdeling: Intensive Care, V3.5.603
Dr. van Heesweg 2
8025 AB Zwolle

Lidmaatschap opzeggen

Ledenmutaties
Als je gaat verhuizen, van werkgever verandert of om een andere reden belangrijk vindt om je gegevens in de ledenadministratie aan te laten passen kun je de wijzigingen doorgeven aan DONOR: r.bannink@isala.nl
I.v.m. de wet op de privacy worden niet alle persoonsgegevens gedeeld.
Voor aanvraag van aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van DONOR.

Opzeggen lidmaatschap DONOR:
Het DONOR lidmaatschap is maandelijks op te zeggen, met de opzegtermijn van een hele kalendermaand, ingaande na de maand van opzegdatum. Dus opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk tenminste 1 maand van te voren voor de 1e van de maand worden gedaan. Opzeggen na de 1e resulteert in een extra maand betaling. Dit formulier dient u schriftelijk (bij voorkeur per mail) in te vullen en op te sturen aan de ledenadministratie van NU’91 (zie formulier). Tevens graag een mail aan de secretaris van DONOR waarin u aangeeft uw lidmaatschap te beëindigen. U ontvangt aansluitend een schriftelijke bevestiging van de beëindiging van het lidmaatschap.

Uitleg invullen opzegformulier:

 • Klik op hier voor het formulier.
 • Downloaden & opslaan
 • Openen vanuit de opgeslagen versie/ map
 • Klik hier voor het formulier.
 • Klik vervolgens op "{Ab" in de balk
 • Ga met je cursor naar de eerste in te vullen regel en vul op deze manier de rest van het formulier in
 • Onder naam en handtekening:
 •  naam kan nog met "{Ab" ingevuld worden

handtekening klik op "vulpen ondertekenen" - handtekening toevoegen- vulpen tekenen- met muis handtekening maken - toepassen - vastzetten onderaan de brief - bewerking sluiten en opslaan.
Versturen naar r.bannink@isala.nl en in cc e.milani@antoniusziekenhuis.nl

Vergoeding vakbond- en/of beroepsvereniging contributie
Er komen de laatste tijd veel vragen over vergoeding mogelijkheden over de vakbond- en/of beroepsvereniging contributie. Wanneer je aanspraak wilt maken op deze regeling kan dit via je eigen ziekenhuis waar je werkzaam bent. Uiterlijk 2 maanden voor het einde van het contributiejaar kan je een kopie van de facturen indienen bij afdeling Personeel & Organisatie. Elk ziekenhuis heeft hiervoor in de regel een eigen aanmeldmethode (bv. meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden) en speciaal formulier, informeer hierover bij je eigen ziekenhuis. Hieronder volgt extra informatie m.b.t. CAO Ziekenhuizen, meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden, voorwaarden en de gevolgen (fiscus, verzekeringen en pensioen).